Denumirea firmei

MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES SRL

Forma de organizare

Infiintata in 2007 MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES SRL este o persoana juridica romana, cu capital integral privat, constituita in baza legii 31/1990 privind societatile comerciale ca societate cu raspundere limitata (S.R.L)

Cod de identificare fiscala/ Cod Unic de Inregistrare

22154205

Adresa sediului social

Sediul social: Constanta, Str. Pictor Nicolae Grigorescu Nr.7, Județul Constanța

Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului

J13/2472/23.07.2007

Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor și asociaților, cote de participare deținute

BARDAS MARIANA : 50%

BARDAS MARCEL DUMITRU: 50%

OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general al proiectului INVESTIȚII PENTRU DIVERSIFICAREA CAPACITĂȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR MEDICALE MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES SRL este reprezentat de:

 1. Realizarea unei investiții inițiale (în active corporale și necorporale) pentru extinderea capacităților avansate de dezvoltare a serviciilor inovatoare în domeniul SĂNĂTATE;
 2. Extinderea capacității unei unități existente, creşterea calităţii proceselor și serviciilor şi stimularea cererii de inovare din partea sectorului SĂNĂTATE în domeniul investigațiilor de înaltă performanță prin RMN (REZONANȚĂ MAGNETICĂ NUCLEARĂ) și CT (COMPUTER TOMOGRAFIE), utile în diagnosticul și screeningul afecțiunilor din toate specialitățile medicale.

Valorificarea rezultatelor proiectului începe în primul an de implementare și continuă în primii trei ani post-implementare, având ca obiective:

 1. Creșterea volumului a două tipuri de servicii de imagistică medicală:
  (S1) SERVICII TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA (CT)
  (S2) SERVICII REZONANȚĂ MAGNETICĂ NUCLEARĂ (RMN)
 2. Îmbunătățirea competitivității economice a societății prin creșterea productivității muncii, respectiv prin operaționalizarea serviciului inovator;
 3. Utilizarea de către echipa de implementarea a unor echipamente și procedee avansate tehnologic în etapa de inovare efectuată în proiect urmărind realizarea serviciilor medicale inovatoare pentru a veni în ajutorul pacienților cu tratamente eficiente și rapide.

Activitatea aferenta investiției este definită de codul CAEN 8622 – Activităţi de asistenţă medicală specializată.

Domeniul de activitate este cel al serviciilor medicale reprezentate de consultatii si tratamente medicale de specialitate în domeniul imagisticii, acordate de catre medici specialisti, respectiv :

 • Rezonanța magnetică nucleară (RMN) -Rezonanţa Magnetică reprezintă tehnica imagistică medicală cea mai complexă, neinvazivă folosită pentru vizualizarea structurilor interne în detaliu şi în unele cazuri funcţionarea corpului uman, care a dus la îmbunătăţirea substanţială a medicinii moderne prin furnizarea unui diagnostic precis pentru o gamă largă de boli.
 • Computer tomografie (CT) – Computer Tomografia este o metoda de investigaţie imagistica ce are la baza proprietăţile razelor X care străbat corpul uman, fiind absorbite in grade diferite de ţesuturile străbătute in funcţie de densitatea acestora, iar la ieşirea din corp ele sunt captate de un complex de detectori care le transfera computerului pentru calculul algoritmic si procesare, obținandu-se in cele din urma imaginile tomografice afişate pe monitor.

Echipamentele imagistice moderne vor fi utilizate de către operatori și medici radiologi experimentați.

CENTRUL MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES are o experiență bogată în prestarea serviciilor de imagistică medicală, activând în acest domeniul încă de la înființare, respectiv din anul 2007.

În cei 10 ani de experiență pe piața serviciilor de imagistica medicala, Medimar s-a diferențiat prin:

 • pregatirea medicala ireproșabilă a personalului,
 • perfectionarea permanenta a angajaților,
 • dotare medicală de calitate.

IMPACTUL REALIZĂRII INVESTIȚIEI

Necesitatea realizării investiției de către MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES a fost analizată în relația cu strategia afacerii și obiectivele proiectului, sub următoarele aspecte :

 1. valorificarea potențialului de inovație și extinderea serviciilor;
 2. oferirea de servicii integrate în domeniul SANATATE;
 3. creșterea afacerii prin calitatea serviciilor;
 4. dezvoltarea societății prin:
  • creșterea cifrei de afaceri datorată dezvoltării portofoliului de clienți ca urmare a extinderii capacității de prestare a serviciilor medicale
  • cresterea cotei de piață.

Domeniul de activitate în care se realizează investiția este cel al serviciilor medicale reprezentate de consultații și tratamente medicale de specialitate în domeniul imagisticii, acordate de către medici specialiști, respectiv :

 • Rezonanța magnetică nucleară (RMN) -Rezonanţa Magnetică reprezintă tehnica imagistică medicală cea mai complexă, neinvazivă, folosită pentru vizualizarea structurilor interne în detaliu şi în unele cazuri funcţionarea corpului uman, care a dus la îmbunătăţirea substanţială a medicinei moderne prin furnizarea unui diagnostic precis pentru o gamă largă de boli.
 • Computer tomografie (CT) – Computer Tomografia este o metodă de investigaţie imagistică ce are la baza proprietăţile razelor X care străbat corpul uman, fiind absorbite în grade diferite de ţesuturile străbătute în funcţie de densitatea acestora, iar la ieşirea din corp ele sunt captate de un complex de detectori care le transferă computerului pentru calculul algoritmic și procesare, obținându-se în cele din urmă imaginile tomografice afişate pe monitor.

Realizarea investiției de către MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES S.R.L. este corelată cu strategia afacerii și obiectivele proiectului, cu impact asupra următoarelor :

 1. valorificarea potențialului de inovație și extinderea gamei de servicii prestate;
 2. oferirea de servicii integrate în domeniul SĂNĂTATE;
 3. creșterea afacerii prin calitatea serviciilor;
 4. dezvoltarea societății prin:
  – creșterea cifrei de afaceri datorată dezvoltării portofoliului de clienți ca urmare a extinderii capacității de prestare a serviciilor medicale
  – cresterea cotei de piață.

BENEFICIARI

Serviciile Medimar sunt adresate către toate categoriile de vârstă și sociale, cazurile investigate în clinică cuprinzând o arie foarte mare de pacienți.

Categoriile de entități care vor beneficia ca urmare a implementării și funcționării investiției sunt:

 • persoane fizice internate în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța – “Sf. Apostol Andrei“, la recomandarea medicului specialist (cu bilet de trimitere) – serviciu posibil de oferit = CT sau RMN;
 • persoane fizice direcționate prin intermediul unității de primire urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța – “Sf. Apostol Andrei“, la recomandarea medicului specialist – serviciu posibil de oferit = CT;
 • persoane fizice asigurate prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (casa O.P.S.N.A.J.), cu bilet de trimitere din partea mediului specialist;
 • persoane fizice asigurate prin Casa de Asigurări de Sănătate Constanța (C.N.A.S.), cu bilet de trimitere din partea mediului specialist;
 • persoane fizice care optează pentru suportarea integrală a investigațiilor imagistice din fonduri proprii;
 • persoane fizice redirecționate prin intermediul partenerilor MEDIMAR;
 • persoane jurdice ce incheie parteneriate de colaborare cu Medimar Imagistic Services, precum:
  – entități de asigurare si reasigurare,
  – clinici sau spitale ce nu dispun de tehnologia necesara pentru realizarea investigatiilor imagistice de specialitate în cadrul propriilor unități.

Beneficiarii direcți sunt:

 • pacienții din cadrul centrului Medimar, ce vor avea acces la servicii și tehnici medicale de vârf, care urmăresc diminuarea la maxim a riscurilor sau efectelor adverse asupra pacienților,
 • medicii din cadrul centrului Medimar, ce au oportunitatea de a dobândi noi aptitudini de utilizare echipamente de înaltă performanță și de a își eficientiza timpul de lucru,
 • partenerii și colaboratorii Medimar Imagistic Services, care au oportunitatea de a direcționa pacienții către un centru de excelență în domeniul imagisticii medicale, – sistemul național de sănătate – prin beneficiile creșterii performanțelor serviciilor medicale.

Beneficiarii indirecți sunt:

 • Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor (prin încasarea impozitelor pe venit/profit) și prin contribuția la implementarea Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020;
 • comunitatea locală prin Primărie (prin colectarea taxelor locale și impactul investitiției asupra dezvoltării regionale);
 • furnizorii ce vor fi selectați în cadrul proiectului, prin creșterea veniturilor acestora;
 • populația, prin creșterea accesibilității la servicii medicale de cea mai bună calitate.

RELEVANȚĂ

Caracterul inovativ al investiției a fi realizate prin proiectul MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES este concretizat prin inovarea de produs (serviciu) și de proces.

Inovarea de produs (serviciu) în cadrul Medimar este bazată pe:

 • combinarea tehnologiei existente la nivelul de operare a echipamentelor de imagistică medicala cu tehnologii noi, încorporate în echipamente de ultimă generație,
 • achiziționarea unor echipamente de tip „user friendly” (interfață de utilizare intuitivă și ușor de folosit, reducerea numărului de comenzi sau operații),
 • achiziția unor echipamente cu funcții noi incorporate,
 • facilitarea accesului pacienților la servicii optimizate,
 • inovarea de proces realizată prin noutatea operațională – aparatura performantă achizitionată prin proiect ce va completa examinările efectuate pe echipamentele de imagistică existente;

Inovarea de proces este bazată pe:

 • îmbunătăţirea calitatății, eficienţei și flexibilității fluxului de servicii de imagistică medicală,
 • procesarea mai eficientă a rezultatelor investigațiilor,
 • consumul redus de energie și materii prime ale echipamentelor medicale,
 • diminuarea numărului de operațiuni a fi realizate de către medicul Specialist,
 • instalarea unor tehnologii superioare.

Propiectul propune soluții, metode și instrumente de lucru cu grad ridicat de noutate și originalitate prin utilizarea și asimilarea de servicii avansate, ce vor contribui la dezvoltarea domeniului sănătate. Dezvoltarea economică eficientă presupune un proces de modernizare continuă. Pe măsura dezvoltării ei, societatea progresează din punct de vedere al avantajului ei competitiv şi al modalităţilor specifice de competitie.

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Investiția propusă de MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES S.R.L. vizează diversificarea capacităților avansate de dezvoltare a serviciilor inovatoare in domeniul SĂNĂTATE prin dotarea centrului de imagistica cu:

Echipamente medicale:

 • echipament de tomografie computerizată – 1 buc.
 • echipament de rezonanță magnetică – 1 buc.
 • targa non-feromagnetică compatibilă cu echipamentul de rezonanță magnetică – 1 buc.

Active necorporale:

 • pachet software post-procesare imagini compatibile echipament de tomografie computerizata – 1 buc.
 • pachet software post-procesare imagini compatibile echipament de rezonanta magnetică – 1 buc.

Investitia Medimar Imagistic Services vizează si:

 • certificarea managementului calității (contract de servicii de certificare a sistemelor de management al calității – 1, proceduri și formulare pentru certificarea sistemelor de management al securității informației ISO 27001:2013 – 1 set; proceduri și formulare pentru certificarea sistemelor de management de mediu ISO 14001 – 1 set);
 • informare și publicitate proiect (contract de servicii de informare și publicitate – 1, etichete autocolante pentru echipamente – 6 buc., pliante – 200 buc., broșuri – 200 buc., secțiune dedicată proiectului în site-ul societății – 1 buc.)
 • internaționalizarea (acorduri de participare la târguri internaționale de profil medical/ misiuni comerciale / expoziții – 2; certificate de participare la târguri internaționale de profil medical/ misiuni comerciale / expoziții – 2; bază de date de prospecte și clienți potențiali – 1 )
 • auditare financiara proiect (rapoarte trimestriale de audit financiar (constatări factuale) – 4);
 • 2 locuri de muncă nou create (1 medic specialist imagistică medicală, 1 asistent medical) – anunț de angajare – 1, centralizator CV-uri candidați selectați pentru interviuri – 1, agendă programare interviuri – 1, raport de recrutare și selecție – 1, contracte individuale de muncă – 2 (1 medic specialist imagistica medicala, 1 asistent medical) extras Revisal – 1).

Activitățile si rezultatele previzionate ale proiectului:

Crt.

Activitate si subactivitate

Rezultate obtenabile

1

Activitatea 1 – Managementul proiectului

1.1.

1.1. Elaborarea cererii de finantare 1 cerere de finanțare , 1 set de documente axene ale cererii de finanțare

1.2.

1.2. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare • Rapoarte de activitate – 4
• Rapoarte de progres – 4

1.3.

1.3. Management financiar • Cereri de rambursare/plată – 4

1.4.

1.4. Management procedural • Minute ale sedințelor echipei de proiect – 4

2

Activitatea 2 – Achiziție de echipamente medicale

2.1

2.1. Derularea procedurii de achiziție și atribuirea contractelor de furnizare · contract de furnizare – 1 buc.

2.2

2.2. Recepția și instalarea echipamentelor medicale Echipament de tomografie computerizata – 1 buc.
Echipament de rezonanta magnetica – 1 buc.
Targa non-feromagnetica compatibila echipament de rezonanta magnetica – 1 buc.

3

Activitatea 3 – Achiziție de active necorporale

3.1.

3.1. Derularea procedurii de achiziție și atribuirea contractelor de furnizare de active necorporale · contract de furnizare active necorporale – 1

3.2.

3.2. Recepția și instalarea activelor necorporale Pachet software post-procesare imagini compatibile echipament de tomografie computerizata – 1 buc.
Pachet software post-procesare imagini compatibile echipament de rezonanta magnetica – 1 buc.

4

Activitatea 4 – Certificarea sistemelor de management al calității

4.1.

4.1. Atribuirea contractului de servicii de certificare a sistemelor de management al calității • contract de servicii de certificare a sistemelor de management al calității – 1

4.2.

4.2. Prestarea serviciilor de certificare si implementare a sistemelor de management al calității • proceduri si formulare pentru certificarea sistemelor de management al securitatii informatiei ISO 27001:2013 – 1 set;
• proceduri si formulare pentru certificarea sistemelor de management de mediu ISO 14001 – 1 set;

5

Activitatea 5 – Activități specifice procesului de internaționalizare

5.1

5.1. Încheierea acordului de participare la târguri de profil medical • acorduri de participare la târguri internaționale de profil medical/ misiuni comerciale / expoziții – 2;

5.2

5.2. Participarea la 2 targuri internationale in calitate de expozant • certificate de participare la târguri internaționale de profil medical/ misiuni comerciale / expoziții – 2;
• bază de date de prospecte și clienți potențiali – 1 ;

6

Activitatea 6 – Informare și publicitate

6.1

6.1. Atribuirea contractului de servicii de informare si publicitate • contract de servicii de informare și publicitate – 1

6.2

6.2. Publicare anunt incepere proiect • anunț de presă privind începerea proiectului – 1
• Proces Verbal de acceptanță servicii și recepție livrabil – 1

6.3

6.3. Activitati specifice de promovare si publicitate proiect • Etichete autocolante pentru echipamente – 6 buc.
• Pliante – 200 buc.
• Brosuri – 200 buc.
• Sectiune dedicata proiectului in site-ul societatii – 1 buc.
• Proces Verbal de acceptanță servicii și recepție livrabile – 1

6.4

6.4. Publicare anunt finalizare proiect • anunț de presă privind finalizarea proiectului – 1
• Proces Verbal de acceptanță servicii și recepție livrabil – 1

7

Activitatea 7- Audit financiar proiect

7.1

7.1. Atribuirea contractului de servicii de audit financiar proiect • contract servicii audit financiar – 1

7.2

7.2. Activitati specifice auditului financiar al proiectelor • rapoarte trimestriale de audit financiar (constatări factuale) – 4
• Procese verbale de acceptanță servicii și recepție livrabil – 4

8

Activitatea 8 – Recrutarea personalului pentru operarea investiției

81

8.1. Publicarea anunțului • anunț de angajare – 1

8.2

8.2. Organizarea interviurilor și selecția candidaților si semnarea contractelor de muncă • centralizator CV-uri candidați selectați pentru interviuri – 1
• agendă programare interviuri – 1
• raport de recrutare si selectie – 1
• contracte individuale de muncă – 2 (1 medic specialist imagistica medicala, 1 asistent medical)
• extras Revisal – 1

Denumirea contractorilor implicați în implementarea contract de finanțare, obiectul și valorile contractelor incheiate

Denumirea achiziţiei

Valoarea

Contractată

(lei fără T.V.A.)

Detalii contractor

1. Consultanta    
Elaborarea cererii de finantare si a planului de afaceri 131.129,51 lei

(1.700,00 euro + 123.000,00 lei + TVA)

Contract nr. 367/ 15.09.2016

Furnizor: Financial Management Services S.R.L.

Management de proiect 131.400,00 lei Contract nr. 241/ 01.06.2018

Furnizor: VGS Financial Management Accounting S.R.L.

2. Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică 5.465.926,00 lei Contract nr. 6669/ 27.07.2018

Furnizor: General Electric Medical Systems România S.R.L.

3. Active necorporale 280.000,00 lei  

Contract nr. 191/ 27.09.2018

Furnizor: General Electric Medical Systems România S.R.L.

4. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului 8.000,00 lei  

Contract nr. 431/ 19.06.2018

Furnizor:  Financial Management Services S.R.L.

5. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 10.000,00 lei  

Contract nr. 18080901/ 09.08.2018

Furnizor: OFIN CONSULTING S.R.L.

6. Cheltuieli cu activități de certificare/ recertificare a sistemelor de management 7.457,12 lei

(etapa I + etapa II)

Contract nr. 18245MSI/ 12.07.2018

Furnizor: CERTIND S.A.

7. Cheltuieli cu activități de internaţionalizare 64.938,67 lei

(13.781 euro)

Contract nr. 1/ 13.08.2018

Furnizor: MICOMIS S.R.L.

BENEFICIAR: MEDIMAR IMAGISTIC SERICES S.R.L
COD SMIS 115245
REGIUNEA DE DEZVOLTARE : ADR SUD EST
LOC DE IMPLEMENTARE: Str. BULEVARDUL TOMIS, nr. 145, INCINTA SPATIULUI CLINIC DE URGENTA CONSTANTA, SPATIUL IN SUPRAFATA DE 284 MP, Judeţul Constanţa, cod postal 900591, România.
bardas_mariana@yahoo.com
Telefon: 0744304084

Date de contact beneficiar:

Sediu social: Municipiul Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr.7, Județ Constanța, România

Loc de implementare: Str. BULEVARDUL TOMIS, nr. 145, INCINTA SPATIULUI CLINIC DE URGENTA CONSTANTA, SPATIUL IN SUPRAFATA DE 284 MP, Judeţul Constanţa, cod postal 900591, România

Telefon: 0744304084

Mail: bardas_mariana@yahoo.com

PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „INVESTIȚII PENTRU DIVERSIFICAREA CAPACITĂȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR MEDICALE MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES S.R.L.” 

Proiectul cu titlul „INVESTIȚII PENTRU DIVERSIFICAREA CAPACITĂȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR MEDICALE MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES S.R.L.”, cod MySMIS 115245, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  a fost implementat de către beneficiarul  MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES S.R.L. având o valoare totală de 7.714.877,69 lei, din care 3.825.680,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR.

Conform contractului de finanțare nr. 2169/22.05.2018, articolul 2: perioada de implementare a proiectului a fost de 31 luni, respectiv între data 15.09.2016 și data 31.03.2019, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul proiectului îndeplinit la finalul perioadei de implementare a fost reprezentat de:

 1. Realizarea investiției pentru diversificarea capacităților avansate de dezvoltare a serviciilor inovatoare în domeniul Sănătate;
 2. Diversificarea activității societății, creșterea calității proceselor și serviciilor, și stimularea cererii de inovare din partea sectorului Sănătate în domeniul investigațiilor de înaltă performanță prin RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară) și CT (Computer Tomografie), utile în diagnosticul și screeningul afecțiunilor din toate specialitățile medicale;
 3. Creșterea volumului a două tipuri de servicii de imagistică medicală: (S1) SERVICII TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ (CT); (S2) SERVICII REZONANȚĂ MAGNETICĂ NUCLEARĂ (RMN);
 4. Îmbunătățirea competitivității economice a societății prin creșterea productivității muncii, respectiv prin operaționalizarea serviciului inovator;
 5. Utilizarea de către echipa de implementare a unor echipamente și procedee avansate tehnologic.

Rezultatele finale obținute în urma implementării proiectului sunt definite de investiția în active corporale (1 buc. echipament de tomografie computerizata; 1 buc. echipament de rezonanta magnetica; 1 buc. targa non-feromagnetica compatibila echipament de rezonanta magnetica), active necorporale și servicii suport pentru operaționalizarea serviciului inovator specific îndeplinirii obiectivului general.

Impactul investiției la nivelul localității este reprezentat de diversificarea și consolidarea investigațiilor imagistice oferite pe piața locală.

-Conform contractului de finanțare nr. 2169/22.05.2018:

-perioada de implementare a proiectului este de 31 luni, respectiv între data 15.09.2016 și data 31.03.2019, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor,

-proiectul are o valoare totală de 7.714.877,69 lei, din care 4.500.800,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Sud-Est.

LOCATIE DE IMPLEMENTARE PROIECT
Str. BULEVARDUL TOMIS, nr. 145, INCINTA SPATIULUI CLINIC DE URGENTA CONSTANTA, SPATIUL IN SUPRAFATA DE 284 MP, Judeţul Constanţa, jud. Constanţa, cod postal 900591, România

Date de contact beneficiar:

 • Adresa (sediu social):
 • Municipiul Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr.7,
 • Județ Constanța, România
 • Telefon: 0744.30.40.84, Fax: 0341 173.247
 • Mail: bardas_mariana@yahoo.com

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“.