Politica de confidențialitate

Sumar

Asigurarea confidențialității persoanelor vizate va fi întotdeauna respectată în conformitate cu principiile de confidențialitate ale Organizației in concordanta cu prevederile GDPR

Introducere

 • Toate informațiile pe care le procesăm, stocăm sau transferăm în legătură cu persoane fizice vor fi protejate în mod adecvat împotriva accesului neautorizat sau a schimbărilor.
 • Când obținem, stocăm prelucrăm sau transferăm informații în legătură cu persoane fizice, respectăm în orice moment drepturile și dorințele lor.
  Riscurile strategice și operaționale ale vieții private sunt înțelese și tratate ca fiind acceptabile pentru organizație.
 • Confidențialitatea datelor cu caracter personal este protejată
 • Integritatea datelor cu caracter personal este conservată.
 • Informațiile referitoare la persoane fizice sunt tratate în conformitate cu principiile noastre de confidențialitate și respectă drepturile individuale în orice moment.

Principii de confidențialitate

 • S-a evaluat impactul asupra confidențialității pentru toate sistemele sau procesele care implica capturarea, manipularea sau stocarea de date cu caracter personal.
 • Toți angajații sunt conștienți și răspunzători pentru respectarea cerințelor de confidențialitate relevante pentru rolul lor.
 • S-au luat măsuri pentru a se asigura resursele necesare implementării controalelor de confidențialitate relevante în procesele de gestionare operațională și management
 • Rapoartele privind statutul protecției datelor cu caracter personal vor fi disponibile
 • Riscurile de prelucrare a datelor vor fi monitorizate și vor fi întreprinse acțiuni atunci când schimbările duc la riscuri care nu sunt acceptabile
 • Criteriile pentru clasificarea riscurilor și acceptabilitatea riscurilor se găsesc în politica de confidențialitate
 • Situațiile care ar putea pune organizația în încălcare a legilor și reglementărilor statutare nu vor fi tolerate.

Responsabilități

 • Echipa de conducere este responsabilă pentru asigurarea respectării adecvate a vieții private în toată organizația.
 • Fiecare director trebuie să se asigure că personalul din subordinea sa protejează informațiile în conformitate cu standardele de confidențialitate ale Organizației
 • Ofiterul cu protectia datelor sfătuiește echipa de conducere, oferă suport speciazat personalului și se asigură de disponibilitatea rapoartelor privind starea protecției datelor.
 • Fiecare membru al personalului are responsabilități legate de confidențialitate în cadrul activității sale.

Rezulate așteptate

 • Impactul încălcărilor securității datelor va fi limitat.
 • Partenerii vor avea încredere în procesele de conducere robuste și cuprinzătoare care sunt puse în aplicare.
 • Așteptările clientului in ceea ce privește produsul sau serviciile nu vor fi afectate negativ de preocupările legate de confidențialitate.